Uncategorised

Mag je een camera of GPS tracker gebruiken? Wat zijn de regels en is het legaal?

Mag ik een camera of GPS tracker gebruiken?

Een camera ophangen om je eigen huis te beveiligen? Een GPS tracker installeren in je auto zodat je altijd weet waar deze is? Hoe zit het met de wet- en regelgeving rondom het gebruik van camera’s en locatiebepaling apparatuur? In onderstaand artikel gaan we daar op in.

We adviseren je om voor het gebruik van een dergelijk apparaat altijd juridisch advies in te winnen.

Mini beveiligingscamera’s

Op steeds meer plekken zijn ze zichtbaar: beveiligingscamera’s. Ze zijn er in verschillende formaten, vroeger zeer groot en opvallend, tegenwoordig soms zo klein als een dobbelsteen. Mag je zomaar alles en overal filmen?

De belangrijkste regel is dat de camera alleen jouw eigen bezittingen mag filmen. Je mag geen eigendommen van anderen filmen, zoals het huis of de tuin van de buren. 

De wet bepaalt onder meer dat ieder opzettelijk filmen of fotograferen in woningen of niet-publieke plaatsen verboden is, tenzij dit vooraf duidelijk is aangekondigd(art. 139f Wetboek van Strafrecht). Ook ieder opzettelijk filmen of fotograferen van personen met een aangebrachte camera in de openbare ruimte is verboden, tenzij dit vooraf duidelijk is aangekondigd (art. 441b Wetboek van Strafrecht).

De aanwezigheid van een camera moet dus op een duidelijke wijze kenbaar worden gemaakt door bijvoorbeeld een bordje te plaatsen dat er gefilmd wordt. Zorg dat hieraan voldaan wordt.

Als er personen in beeld worden gebracht, of anderszins persoonsgegevens worden verwerkt, dan moet ook worden voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er is dan altijd een grondslag nodig om de persoonsgegevens te verwerken, zoals een eigen gerechtvaardigd belang.

Afluisterapparatuur of bugs

Met een verborgen camera kun je natuurlijk ook geluid opnemen.

Net als het onaangekondigd vastleggen van video of fotobeelden is het opnemen van geluiden op publieke en niet publieke plaatsen niet toegestaan. Zoals vermeld in het Wetboek van Strafrecht (art.139a lid 1) mag een gesprek niet worden opgenomen door iemand die geen deelnemer is van dat gesprek in een woning, besloten lokaal of erf. Zelfs het installeren van afluisterapparatuur zonder deze te gebruiken kan al strafbaar zijn (art. 139d lid 1). Houd hier dus ook rekening mee.

GPS producten

Het gebruik van GPS trackers op voorwerpen die van jou zijn, is toegestaan. Je mag een GPS tracker dus gebruiken om bijvoorbeeld jouw auto, fiets, motor of boot te traceren. De GPS tracker wordt in zo’n geval gebruikt met als doel jouw eigen (waardevolle) goederen te monitoren.

Het is toegestaan om met een GPS tracker jouw onvolwassen kind te volgen waarover jij de voogdij hebt, of andere mensen die toestemming hiervoor hebben geven. Bijvoorbeeld ouderen met dementie of Alzheimer, zodat jij ze kan helpen in een noodsituatie.

Let op: het is bij wet niet toegestaan om een GPS tracker te plaatsen in/op andermans bezittingen zonder dat de eigenaar hiervan af weet en zonder toestemming. Dus bijvoorbeeld in het voertuig van je partner. 

Het is als bedrijf toegestaan om een GPS tracker in een bedrijfsauto te plaatsen, omdat het bedrijf daarvan de eigenaar is. Het bedrijf moet hiervoor wel een legitieme reden hebben (gerechtvaardigd belang). Onder meer moet het bedrijf dan vooraf een belangenafweging maken, waarvan de uitkomst moet zijn dat het belang van de werkgever zwaarder weegt dan het privacybelang van de werknemer die de auto gebruikt. Ook moeten medewerkers ervan op de hoogte zijn dat zij “getrackt” worden. Kondig dit dus op duidelijke wijze aan. Het volgen van werknemers buiten werktijden is niet toegestaan. Dus als jouw werknemer de bedrijfsauto ook privé rijdt, moet je zorgen dat het GPS systeem dan uitstaat.

Het voorzien van GPS trackers in huur of leen auto’s (bijvoorbeeld voor proefritten), waarvan jij de eigenaar bent, is wel toegestaan. Zorg er ook dan altijd voor dat degene die “getrackt” wordt daarvan op de hoogte is.

Disclaimer: 

Dit artikel en de inhoud hiervan kan niet worden gezien als juridisch advies en is alleen bedoeld ter informatie. Het artikel en de inhoud hiervan beoogt niet volledig en/of uitputtend te zijn, maar belicht slechts enkele punten. Wet- en regelgeving kan bovendien verschillen per jurisdictie en per land. Win voor het gebruik van een apparaat genoemd in dit artikel altijd juridisch advies in.

Door onze producten te gebruiken, garandeert de gebruiker dat hij deze alleen voor legale activiteiten gebruikt. KUUS. is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan als gevolg van het illegale gebruik van ons product. KUUS. producten worden niet verkocht voor illegaal gebruik, alleen voor het beoogde gebruik.

Copyright ©

Deze tekst is gemaakt door KUUS. en mag door anderen niet zonder toestemming van KUUS. worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

Ontvang € 5 welkoms korting op je eerste bestelling boven de € 75.